Στην ενότητα ανακοινώνονται προσκλησεις που εχουν προκηρυχθεί απο το ΠΕΑΚΙ.

Δείτε τα παρακάτω με χρονολογική σειρά.

Img

Το ΠΕΑΚΙ προσλαμβάνει 2 ναυαγοσώστες πισίνας και 3 φύλακες

04.09.2018

Το ΠΕΑΚΙ προσλαμβάνει 2 ναυαγοσώστες πισίνας και 3 φύλακες, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 05/09/2018 μέχρι 14/09/2018 . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

24.04.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί :Α) Τον ΣΕΜΟ ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ: 064472262 που εδρεύει 7οχλμ Ιωαννίνων-Κονίτσης . Να καταθέσει προσφορά για προμήθεια εργασία του αντλιοστασίου του ΠΕΑΚΙ Ανατολής : 1) Προμήθεια φλοτέρ δεξαμενής μηχανικό τεμάχιο 1 2) Σωλήνας 4'' γαλβανιζέ 6m.B.T Τεμάχια 4 3) Στρόβιλος ( αντλία) WILO 6'' 20/m3 /110h INOX τεμάχιο 1 4) Εργασία για την τοποθέτηση των παραπάνω Η διενέργεια των παραπάνω εργασιών θα γίνει ?ε απευθείας ανάθεση . Χρόνος κατάθεσης...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (2)

24.04.2017

 Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί : Α) Τον ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με ΑΦΜ: 044187202 πουεδρεύει στην ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 4,Ιωάννινα Να καταθέσει προσφορά για τις παρακάτω εργασίες που θα γίνουν στα γήπεδα του ΠΕΑΚΙ Ανατολής Κούρεμα χλοοτάπητα στα γήπεδα του ΠΕΑΚΙ Ανατολής . Πάτημα χλοοτάπητα με μηχάνημα Λίπανση χλοοτάπητα Εξαερισμός των γηπέδων Αποκατάσταση ανωμαλιών στα γήπεδα Ψεκασμό για ζιζάνια Έλεγχος συστήΜατος άρδευσης Η διενέργεια των παραπάνω εργασιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση . Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 26/04/2017 και ώρα 14:30μμ. Εκτίμηση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Πρόσκληση για επισκευή αντλίας νερού

23.03.2017

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί :   Α) Τον ΣΕΜΟ ΙΩΑΝΝΗ που εδρεύει στο 7Ο χλμ Ιωαννίνων-Κονίτσης ,Ιωάννινα Να καταθέσει προσφορά για την επισκευή αντλίας νερού: 1) Εξαγωγή αντλίας και επισκευή αυτής. Η διενέργεια της επισκευής θα γίνει με απευθείας ανάθεση . Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 28/03/2017 και ώρα 14:30μ.μ. Εκτίμηση δαπάνης περίπου 350,00? πλέον ΦΠΑ 24%. Η προσφορά δύναται να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση (peaki@otenet.gr ) ή με κατάθεση στα γραφεία που βρίσκονται...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Προμήθεια υλικού σήμανσης-προβολής

23.03.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικού σήμανσης-προβολής και τοποθέτηση αυτών για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τα είδη περιγράφονται αναλυτικά: 1. Αυτοκόλλητα με ματ πλαστικοποίηση 2. ETALBOND με εκτυπωμένο αυτοκόλλητο και ματ πλαστικοποίηση M2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 3,00 Χ 1,25 1 1,30 Χ 2,12 3. Εκτυπωμένος μουσαμάς σε τελάρο ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 10,00 Χ 0,60 1 3,50 Χ 1,50 1 3,00 Χ 1,50 Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Προσφορά για την προμήθεια δοχείου διαστολής

23.03.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί : Α) Την εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΙΜΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Χρήστου Πάτση 7 ,Ιωάννινα Να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια δοχείου διαστολής και τοποθέτηση αυτού με τα εξής χαρακτηριστικά : 1) Δοχείο διαστολής 100lit 2) Βαλβίδα ασφαλείας 3/4'? . 3) Εργασία τοποθέτησης Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση. Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 28/03/2017 και ώρα 14:30μ.μ. Η δαπάνη συνολικά δεν δύναται να ξεπερνά το...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (τέρματα, πάγκος, πολυκαρβονικό)

23.03.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί τους : Α) Την εταιρεία Ι & Λ. ΧΡΟΝΗΣ .Ο.Ε. που εδρεύει στην Κατσικά Ιωαννίνων. Β) Τον Κο ΤΣΙΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ που εδρεύει στην Ανατολή Ιωαννίνων . Γ) Τον Κο ΤΣΙΑΒΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ που εδρεύει στην Εθνικής Αντιστάσεως 17-Κατσικά Ιωαννίνων . Να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω υλικών και την τοποθέτηση αυτών . 1) Τέρματα γηπέδου τεμ.2 κανονικές διαστάσεις 2) Πάγκος γηπέδου με πολυκαρβουνικό 6 μέτρων τεμ. 1 3)...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

02.03.2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί: 1) Τον Κο Πολύβιο Καρρά «ΧΡΩΜΟΕΠΙΛΟΓΗ» που εδρεύει στην Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 71, Ιωάννινα 2) Την Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΒΙ-ΧΡΩΜ ΕΕ» που εδρεύει στο 6ο χλμ Ιωαννίνων-Αθηνών Να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια χρώματος με τα εξής χαρακτηριστικά: 1) Πλαστικό χρώμα υδατοδιαλυτό λευκό 10 lt(για διαγράμμιση του χλοοτάπητα) ποσότητα 30 δοχείων Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ηχητικό σύστημα)

15.02.2017

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιωάννινα  15/02/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                       Αρ. Πρωτ.  4814        ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ                                        ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                          Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τηλ &Φαξ:2651025008 45 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ e-mail:peaki@otenet.gr      ------------------------------------------------------------- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    Η   Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ  προσκαλεί τον  Ελευθέριο Τζοβάρα  που εδρέυει  στα Ιωάννινα (δ/νση ΣΜΥΡΝΗΣ 1) με ΑΦΜ:074976527   να καταθέσει προσφορά για την αγορά ηχητικού εξοπλισμού και την τοποθέτηση αυτού .   Τα υλικά για την προμήθεια του ηχητικό εξοπλισμό είναι τα παρακάτω : 1. Ηχεία HK PREMIUM PRO 12...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (εργασίες στο κλειστό Λιμνοπούλοας)

15.02.2017

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιωάννινα  15/02/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                       Αρ. Πρωτ.  4816        ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ                                        ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                          Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τηλ &Φαξ:2651025008 45 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ e-mail:peaki@otenet.gr      ------------------------------------------------------------- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    Η   Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ  προσκαλεί Την τεχνική εταιρεία με την επωνυμία Μ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.    που εδρεύει  στα Ιωάννινα (Δ/νση ΙΚΚΟΥ & ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ ) με ΑΦΜ:998691478  να καταθέσει προσφορά για την  εκτέλεση των εργασιών στο κλειστό γυμναστήριο Λιμνοπούλας   . Οι εργασίες που θα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ηλεκτρολογικές εργασίες)

15.02.2017

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιωάννινα  15/02/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                          Αρ. Πρωτ.  4817        ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ                                        ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                          Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τηλ &Φαξ:2651025008 45 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ e-mail:peaki@otenet.gr      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    Η   Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ  προσκαλεί Την τεχνική εταιρεία με την επωνυμία Σ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.    που εδρεύει  στα Ιωάννινα (Δ/νση Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 13  ) με ΑΦΜ:999810494 να καταθέσει προσφορά για την  εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών  στο κλειστό γυμναστήριο Λιμνοπούλας   . Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής  : 1)Προμήθεια-Τοποθέτηση ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ηλεκτρολογικό υλικό)

14.02.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και τοποθέτηση αυτών για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων Τα είδη περιγράφονται αναλυτικά: Λαμπτήρες φθορίου 36W τεμ. 7 Ασφάλειες max 80A τεμ. 3 Αλλαγή πυκνωτή 500mf τεμ. 7 Κουτιά γυψοσανίδας τεμ. 4 Μπρίζα σούκου τεμ. 1 Φωτιστικό φθορίου 1736w Επισκευή δύο ηλεκτρολογικών πινάκων Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ