Επίσκεψη Υφυπουργού Αθλητισμού και ΓΓΑ στο ΠΕΑΚΙ 10/3/2017