Στην ενότητα ανακοινώνονται διάφορες δράσεις που διοργανώνει το Π.Ε.Α.Κ.Ι. μέσα στον χρόνο με την συμμετοχή εθελοντών απο την πολή των Ιωαννίνων.

Με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τον εθελοντισμό στο Π.Ε.Α.Κ.Ι.. Τα στοιχεία που σας ζητάμε είναι χρήσιμα για την αξιοποίηση τόσο της διαθεσιμότητάς σας όσο και των ικανοτήτων σας στις δράσεις του Γραφείου Εθελοντισμού. Ο στόχος μας είναι να συμμετέχετε σε δράσεις που είναι πιο κοντά σε όσα σας αρέσουν και σας ταιριάζουν. Όσο περισσότερα πεδία συμπληρώσετε, τόσο καλύτερα μας βοηθάτε να σας γνωρίσουμε.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Γραψτε την/τις γλωσσες και το βαθμο γνώσης

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

α) Πρώην ΕΑΝΚΙ

β) Πανηπειρωτικό Αθλητικό Κέντρο Ανατολής

γ) ΕΣΙ "Ζωσιμάδες"

Β. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Σημειώνεται ότι τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην παρούσα αίτηση θα διατηρηθούν στο αρχείο του ΠΕΑΚΙ, δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την εθελοντική συμμετοχή στα προγράμματα του ΠΕΑΚΙ και δεν πρόκειται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 10 ν. 2472/1997, όπως αυτό ισχύει για το απόρρητο και την ασφάλεια επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με νεότερη νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 26 του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015).