Η Επιτροπή Διοίκησης του Π.Ε.Α.Κ.Ι απαρτίζεται από τους παρακάτω:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παλατζίδης Ευάγγελος (αναπληρωτής Παλάσχας Πέτρος)
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ντάνης Σπυρίδων (αναπληρωτής Πανταζής Γεώργιος)
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δούκα Χαρίκλεια (αναπληρώτρια Τσούνη Βασιλική)
  • ΤΑΜΙΑΣ: Παπαχρήστος Βλάσιος (αναπληρωτής Δρούγιας Δημήτριος)
  • ΕΦΟΡΟΣ:Τριανταφυλλίδης Σωτήριος  (αναπληρωτής Πλάτωνας Βασίλειος)
  • ΜΕΛΟΣ: Μπάρκα Ελπινίκη (αναπληρώτρια Λώλα Παρασκευή)
  • ΜΕΛΟΣ: Κοντογιάννης Παύλος (αναπληρωτής Ζορμπάς Παναγιώτης)

 

το ΦΕΚ ορισμού της διοίκησης:peaki fek