Στην ενότητα ανακοινώνονται διαγωνισμοι που εχουν προκηρυχθεί απο το ΠΕΑΚΙ.

Δείτε τα παρακάτω με χρονολογική σειρά.

Img

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων-εργασία τοποθέτησης στο κλειστό γυμναστήριο του Π.Ε.Α.Κ.Ι.».

13.12.2020

Το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι.) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης προμήθειας εργασίας με τίτλο: 'Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων-εργασία τοποθέτησης των μονάδων στο κλειστό γυμναστήριο του Π.Ε.Α.Κ.Ι.' Το αντικείμενο είναι προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 'εργασία τοποθέτησης μονάδων στο κλειστό γυμναστήριο του Π.Ε.Α.Κ.Ι., όπως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στην υπ' αριθ.2/2020 Μελέτη της Ε.Δ. του Π.Ε.Α.Κ.Ι.. Το έργο χρηματοδοτείται...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Πρακτικό επιτροπής για τα αποτελέσματα ΣΟΧ1/2019

13.01.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ Ιωάννινα, 10/01/2020ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΦ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τηλ&Φαξ:2651025008 Αριθμ. πρωτ.: 854845 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ e-mail:peaki@otenet ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στα Ιωάννινα και στα γραφεία του Π.Ε.Α.Κ.Ι. (5ο χλμ Ιωαννίνων ?Αθηνών ), σήμερα 10 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ? αριθμ. 8268/17-12-2019 απόφαση του Προέδρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι. , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι.)

13.05.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι.)  προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων του Π.Ε.Α.Κ.Ι.». Το αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι ο καθαρισμός των χώρων του Π.Ε.Α.Κ.Ι., όπως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στην υπ? αριθ.68/2019 Μελέτη της Ε.Δ. του Π.Ε.Α.Κ.Ι.. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Η διάρκεια παροχής της...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Προκήρυξη μίσθωσης του κυλικείου στους «Ζωσιμάδες»

20.11.2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού Για την εκμίσθωση των ευρισκομένων εντός του χώρου του ΠΕΑΚΙ στο γήπεδο Ζωσιμάδες ( Φ. Τζαβέλλα 18 Ιωάννινα) α) ένας χώρος 70,59 τμ. που εμπεριέχει αποθήκη με WC εμβαδού 10,31 τμ και βρίσκεται κάτω από την κεντρική κερκίδα 1 του Σταδίου με είσοδο από οδό Φώτου Τζαβέλλα και β) ένας ενιαίος χώρος εμβαδού 11,40 και βρίσκεται κάτω από την Κερκίδα 3 που έχει είσοδο από την οδό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Αποτελέσματα της πρόσκλησης για φύλακες-ναυαγοσώστες (με διόρθωση)

01.10.2018

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα (πρακτικά κ.λπ.) και οι πίνακες κατάταξης της πρόσκλησης για πρόσληψη εποχικού προσωπικού ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΕΠ 2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΟΧ 2Α-2018 7Μ2ΧΟΡΞΜ-ΣΦΑ(2) (ορθή επανάληψη) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΟΧ 1-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΦΥΛΑΚΕΣ 2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 2018 ΑΣΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ  ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων στο ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων

19.04.2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού Για την εκμίσθωση των ευρισκομένων εντός του χώρου του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων (5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών) α) κτιστού ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 120 τ.μ. και καθαρής 97,19 τ.μ. β) κλειστού με τζαμαρία ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 63 τ.μ. και καθαρής 55,57 τ.μ. και γ) υπαίθριου ισόγειου χώρου επιφανείας 87,45 τ.μ., με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 500,00 (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου). ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Περίληψη διακήρυξης και έγκριση τεύχους διακήρυξης για το ταρτάν του Εθνικού Σταδίου Ιωαννίνων ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ

28.03.2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης περ. α, παρ. 2 του άρθ.95 του Ν. 4412/2016 η εκτέλεση του έργου «ΠΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ": ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ, ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Κωδικός έργου: 2016ΣΕ01600053) προϋπολογισμού μελέτης 535.849,12? με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (24%) 128.603,79?.   Όλη η περίληψη διακήρυξης βρίσκεται εδώ: 7ΥΩ64653Π4-Ξ2Α ZΩΣΙΜΑΔΕΣ 1 Η έγκριση τεύχους...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων του Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων»

23.12.2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 2017_ΠΕΑΚΙ_ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (1) Η ΕΔ του ΠΕΑΚΙ από τη πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της υπερδιπλασίασε τη δαπάνη καθαριότητας για τους χώρους ευθύνης όλων των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ. Ακολουθεί η Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες καθαριότητας.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     Ιωάννινα, 22-12-2016  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων του Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων»     Το ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ