Υφιστάμενη σύμβαση ΠΕΑΚΙ - Σωματείων

Στα πλαίσια της ορθής εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των εν ισχεί κανονισμών, τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στο κολυμβητήριο του ΠΕΑΚΙ, συμβάλλονται με τον φορέα κάθε αρχή της κολυμβητικής σεζόν. Το ΠΕΑΚΙ, δρώντας πρωτοπόρα για τα ΕΑΚ της χώρας από το 2017, καθόρισε τους οικονομικούς όρους συμφωνίας εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα των σωματείων σε περίπτωση μη ικανοποιητικής προσέλευσης αθλητών στην εγκατάσταση, αλλά παράλληλα εξασφάλισε πως αν η προσέλευση των αθλητών αυξηθεί ιδιαίτερα, τότε τα οικονομικά οφέλη θα κατευθυνθούν στην ανταποδοτικότητα των υπηρεσίων της εγκατάστασης προς τους χρήστες. Η υφιστάμενη σύμβαση εξασφαλίζει πλαφόν μέγιστης τιμής που μπορούν να ζητούν τα σωματεία από τους αθλητές τους, μιας και δημιουργεί αντικίνητρα σε ένα σωματείο να αυξήσει την μηνιαία συνδρομή ενός αθλητή. Παράλληλα καθορίζει όσο το δυνατόν αντικειμενικότερο σύστημα κατανομής διαδρομών. Οι φορολογούμενοι πολίτες και οι χρήστες της εγκατάστασης πλέον έχουν την δυνατότητα με πλήρη διαφάνεια να γνωρίζουν τον τρόπο που λειτουργεί μια από τις σημαντικότερες δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. Πριν το 2017, οι γονείς πλήρωναν για τα παιδιά τους 40ευρώ το μήνα. Πλέον πληρώνουν 35ευρώ στα σωματεία και 5ευρώ στο ΠΕΑΚΙ. Στη συνέχεια το ΠΕΑΚΙ έχει τη δυνατότητα: α) να έχει στατιστικά στοιχεία για τους χρήστες όλης της εγκατάστασης (παλιότερα δεν υπήρχε κανένα δεδομένο), β) να ασκεί κοινωνική πολιτική σε κοινωνικές ομάδες στις οποίες καταργεί τα 5 ευρώ (π.χ. δικαιούχοι ΚΕΑ) αλλά παράλληλα να ενισχύει και τον πρωταθλητισμό με κατάργηση των 5ευρώ (π.χ. σε διακριθέντες αθλητές).

Από το 2017 μέχρι σήμερα, η συνεργασία μεταξύ ΠΕΑΚΙ και κολυμβητικών σωματείων έχει επιτύχει:

α) Την ενίσχυση στη διαφάνεια της λειτουργίας του κολυμβητηρίου

β) Τον εξορθολογισμό των οικονομικών σχέσεων και της οικονομικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στο κολυμβητήριο

γ) Την αύξηση των εσόδων του ΠΕΑΚΙ σε λογική win-win με τα ερασιτεχνικά σωματεία.

Το κολυμβητήριο καταγράφει τόσο το 2017 όσο και το 2018 αυξητική τάση στην επισκεψιμότητά του με τις κατηγορίες των αθλητών στους οποίους παρέχεται δωρεάν η πρόσβαση, όπως η άνεργοι, η αύξηση να είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Το σύνολο των εσόδων που καταγράφει το ΠΕΑΚΙ στο κολυμβητήριο επανέρχονται ανταποδοτικά στην εγκατάσταση για τη λειτουργία και κυρίως την αναβάθμισή της.

Διαβάστε τη σύμβαση ΠΕΑΚΙ-σωματείων για το κολυμβητήριο

https://drive.google.com/open?id=1iABnd8-vhFoLjI-tc1iOJhpwxDuFT7oK