Ώρες κοινού στο κολυμβητήριο της Λιμνοπούλας


Img

ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑΣ

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-14:30

 

ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 20:30-21:30: Μια διαδρομή 13 ατόμων (λόγω COVID) με δήλωση στη γραμματεία του κολυμβητηρίου, για να αποφευχθεί συνωστισμός

 

 

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Βεβαίωση από ειδικό παθολόγο

2 Φωτογραφίες

ΑΜΚΑ

Αίτηση και δελτίο καταγραφής αθλούμενου-διατίθενται από τη γραμματεία

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ:Φωτοτυπία πάσο

Άνεργοι: Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ