Το ΠΕΑΚΙ προσλαμβάνει 2 ναυαγοσώστες πισίνας και 3 φύλακες


Img

Το ΠΕΑΚΙ προσλαμβάνει 2 ναυαγοσώστες πισίνας και 3 φύλακες, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 05/09/2018 μέχρι 14/09/2018 .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι)», 5ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ.: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, υπόψιν κας Σοφίας Αναστασίου (τηλ. επικοινωνίας:26510 25008).

 

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές προκηρύξεις εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-φυλακες 

 

ΠΕΑΚΙ ΣΟΧ 1 2018

ΠΕΑΚΙ ΣΟΧ2Α_2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2A-nayagosvstes

 

parartima_soh_30-3-2017_-_prosthiki_amea(1)