Σχετικά με δημοσιεύματα για τις εγκαταστάσεις ευθύνης του ΠΕΑΚΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με δημοσιεύματα και λόγω της δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων σχετικά με τις εγκαταστάσεις ευθύνης της, η Ε.Δ. του ΠΕΑΚΙ διευκρινίζει τα εξής:

Το ΠΕΑΚΙ διαχειρίζεται αποκλειστικά τις εγκαταστάσεις ευθύνης του, που ανήκουν στη ΓΓΑ και στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα ΕΑΚ διέπονται από συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας και δεν είναι στην διακριτική τους ευχέρεια ο αποκλεισμός αθλημάτων, αθλητών και σωματείων από τις εγκαταστάσεις τους. Ως Ε.Δ., έχουμε επιβάλλει όρους ισονομίας και αντικειμενικής αντιμετώπισης των χρηστών του κλειστού γυμναστηρίου. Όποιος δραστηριοποιείται αθλητικά στη περιοχή και καλύπτει τις δεσμεύσεις που θέτει η ΓΓΑ, μπορεί και να υποβάλλει αίτηση χρήσης εγκατάστασης στο ΠΕΑΚΙ.

Το κλειστό γυμναστήριο την τελευταία τριετία έχει αναβαθμιστεί και θα αναβαθμιστεί και άλλο. Έχει γίνει σαφές και έχει διαμηνυθεί αυστηρά πως το κλειστό γυμναστήριο και οι υποδομές του δεν είναι δυνατόν να παραχωρούνται σε σωματεία που κάνουν προπόνηση με 3 και 5 αθλητές!!! Ούτε σε ακαδημίες σωματείων, με δεδομένες τις ανάγκες και την υλοποίηση των καταστατικών δεσμεύσεων του ΠΕΑΚΙ. Οι ανάγκες άθλησης του πληθυσμού της περιοχής δεν επιτρέπουν τέτοιου τύπου λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι ώρες που απελευθερώθηκαν από τα   σωματεία του μπάσκετ είναι 5 και στόχος της Ε.Δ. είναι οι καλύτερες συνθήκες άθλησης και η ορθή χρήση και λειτουργία της εγκατάστασης σε συνδυασμό με το σεβασμό στους εργαζόμενους στο χώρο. Η διάθεση των ωρών έγινε με αντικειμενικό σύστημα και σε συνεννόηση με τα σωματεία, όπως γίνεται από το 2015.

Δεν υπάρχουν δικαιώματα χρησικτησίας και ιδιοκτησίας επί των δημόσιων εγκαταστάσεων ευθύνης των ΕΑΚ. Όλοι οι χρήστες αντιμετωπίζονται το ίδιο. Απλά, κάποιοι είχαν συνηθίσει σε ειδικές μεταχειρίσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους χρήστες και σήμερα βλέπουν «φαντάσματα». Χρόνο με το χρόνο οι ανάγκες του πληθυσμού αλλάζουν και στόχος της Ε.Δ. είναι να φέρνει περισσότερο κόσμο στις εγκαταστάσεις και στον αθλητισμό και να μην λειτουργεί με λογικές αποκλεισμού.

Η Ε.Δ. του ΠΕΑΚΙ έχει καθιερώσει συγκεκριμένου τύπου διοίκηση και δεν θα διολισθήσει σε παλιού τύπου λογικές, πολιτικές και πελατειακές πιέσεις. Οι πάντες κρίνονται και η Ε.Δ του ΠΕΑΚΙ κρίνεται από το καθημερινό της έργο στις εγκαταστάσεις της.

Επιπροσθέτως, η Ε.Δ. του ΠΕΑΚΙ δηλώνει δημοσίως ότι αν ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ, δημοσίως δηλώσουν ότι θα πάψουν να ζητάνε συνδρομές και μηνιαίες καταβολές από γονείς για την άθληση των παιδιών τους, θα εξετάσει άμεσα την παραχώρηση εγκαταστάσεων με μηδενικό αντίτιμο και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θέρμανσης, ρεύματος κ.λπ. από το ΠΕΑΚΙ.

Γιάννινα

27/2/2018