Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (τέρματα, πάγκος, πολυκαρβονικό)


Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί τους :

Α) Την εταιρεία Ι & Λ. ΧΡΟΝΗΣ .Ο.Ε. που εδρεύει στην Κατσικά Ιωαννίνων.

Β) Τον Κο ΤΣΙΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ που εδρεύει στην Ανατολή Ιωαννίνων .

Γ) Τον Κο ΤΣΙΑΒΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ που εδρεύει στην Εθνικής Αντιστάσεως 17-Κατσικά Ιωαννίνων .

Να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω υλικών και την τοποθέτηση αυτών .

1) Τέρματα γηπέδου τεμ.2 κανονικές διαστάσεις

2) Πάγκος γηπέδου με πολυκαρβουνικό 6 μέτρων τεμ. 1

3) Πολυκαρβουνικό διαστάσεων 1.5 χ 2.00 τεμ.2

Η δαπάνη συνολικά δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των ?1.500 πλέον ΦΠΑ 24%, προσφορές μεγαλύτερες του ποσού αυτού δεν προκρίνονται.

Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 28/03/2017 και ώρα 14:30μ.μ.

Η προσφορά δύνανται να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (peaki@otenet.gr ) ή με κατάθεση στα γραφεία που βρίσκονται στη Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18-ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔ ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΩΞ12ΟΡΞΜ-Ζ10