ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ηλεκτρολογικό υλικό)


Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και τοποθέτηση αυτών για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων

Τα είδη περιγράφονται αναλυτικά:

  1. Λαμπτήρες φθορίου 36W τεμ. 7
  2. Ασφάλειες max 80A τεμ. 3
  3. Αλλαγή πυκνωτή 500mf τεμ. 7
  4. Κουτιά γυψοσανίδας τεμ. 4
  5. Μπρίζα σούκου τεμ. 1
  6. Φωτιστικό φθορίου 1736w
  7. Επισκευή δύο ηλεκτρολογικών πινάκων

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στο τηλ. 2651025008 και ώρες από 08.30 πμ ως 11.00 πμ

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης 627,00?  (Εξακόσια είκοσι επτά ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Πέμπτη 16/02/2017 και ώρα 10.00 μμ

Οι προσφορές δύνανται να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (peaki@otenet.gr) ή με κατάθεση στα γραφεία που βρίσκονται στην Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18-ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 Η πρόσκληση σε αρχείο pdf:prosfora_hlektrologiko_peaki