ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ηλεκτρολογικές εργασίες)


Img

         

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιωάννινα  15/02/2017

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                          Αρ. Πρωτ.  4817

       ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ                                       

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                         

Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τηλ &Φαξ:2651025008

45 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ e-mail:peaki@otenet.gr

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 Η   Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ  προσκαλεί Την τεχνική εταιρεία με την επωνυμία Σ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.    που εδρεύει  στα Ιωάννινα (Δ/νση Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 13  ) με ΑΦΜ:999810494 να καταθέσει προσφορά για την  εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών  στο κλειστό γυμναστήριο Λιμνοπούλας   .

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής  :

1)Προμήθεια-Τοποθέτηση  σε κανάλι προστασίας80χ60 όλων των καλωδίων του κλειστού γηπέδου μπάσκετ. 

2) Προμήθεια -Τοποθέτηση  πριζών  πλησίον των καναλιών .

3) Συγκέντρωση και τακτοποίηση όλων των καλωδίων στην γραμματεία του γηπέδου.

4) Προμήθεια -Τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα με όλα τα απαραίτητα υλικά στη Γραμματεία του γηπέδου.

5) Προμήθεια -Τοποθέτηση  κανάλι προστασίας 60χ40

6) ) Προμήθεια -Τοποθέτηση  κανάλι προστασίας  δαπέδου

7) Προμήθεια -Τοποθέτηση  καλωδίου 3χ1.5

8) Προμήθεια -Τοποθέτηση  καλωδίου 3χ2.5

9) Προμήθεια -Τοποθέτηση  πριζών στα αποδυτήρια.

10) Αποξηλώσεις  παλαιών  πινάκων                                    

11)Προμήθεια- Τοποθέτηση   πορτών αλουμινίου στα αποδυτήρια.

12) Επισκευή με υλικά στερέωσης σε βλάβες στην οροφή εσωτερικά στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ. 

13) Τοποθέτηση μηχανισμού  αυτομάτου κλεισίματος πόρτας

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  δαπάνης  8.703,56? ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 16/02/2017 και ώρα 14:30μ.μ

 

Η προσφορά δύνανται να σταλεί  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (peaki@otenet.gr ) ή με κατάθεση στα γραφεία που βρίσκονται στη Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18-ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔ ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ