ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί :
Α) Τον ΣΕΜΟ ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ: 064472262 που εδρεύει 7ο
χλμ Ιωαννίνων-Κονίτσης .

Να καταθέσει προσφορά για προμήθεια εργασία του αντλιοστασίου του ΠΕΑΚΙ Ανατολής :

1) Προμήθεια φλοτέρ δεξαμενής μηχανικό τεμάχιο 1

2) Σωλήνας 4'' γαλβανιζέ 6m.B.T Τεμάχια 4

3) Στρόβιλος ( αντλία) WILO 6'' 20/m3 /110h INOX τεμάχιο 1

4) Εργασία για την τοποθέτηση των παραπάνω

Η διενέργεια των παραπάνω εργασιών θα γίνει ?ε απευθείας ανάθεση .

Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 27/04/2017 και ώρα 14:30?.?.

Εκτί?ηση δαπάνης περίπου 2.480,00 ευρω συμπεριλαμβανομένου
24% ΦΠΑ.

Η προσφορά δύναται να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση (peaki@otenet.gr ) ή με κατάθεση στα γραφεία που βρίσκονται στη Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18-Ι?ΑΝΝΙΝΑ


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Δ ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

H πρόσκληση σε pdf:

7ΣΠΚΟΡΞΜ-ΡΓΧ