Πρόσκληση υποβολής προσφοράς


Img

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί:

1) Τον Κο Πολύβιο Καρρά «ΧΡΩΜΟΕΠΙΛΟΓΗ» που εδρεύει στην Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 71, Ιωάννινα

2) Την Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΒΙ-ΧΡΩΜ ΕΕ» που εδρεύει στο 6ο χλμ Ιωαννίνων-Αθηνών Να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια χρώματος με τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Πλαστικό χρώμα υδατοδιαλυτό λευκό 10 lt(για διαγράμμιση του χλοοτάπητα) ποσότητα 30 δοχείων

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά

Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 06/03/2017 και ώρα 14.30.

προσκληση προσφορας χρωματα