ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (2)


Img

 Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί :

Α) Τον ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με ΑΦΜ: 044187202 που
εδρεύει στην ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 4,Ιωάννινα

Να καταθέσει προσφορά για τις παρακάτω εργασίες που θα γίνουν στα γήπεδα του ΠΕΑΚΙ Ανατολής

Κούρεμα χλοοτάπητα στα γήπεδα του ΠΕΑΚΙ Ανατολής .

Πάτημα χλοοτάπητα με μηχάνημα

Λίπανση χλοοτάπητα

Εξαερισμός των γηπέδων

Αποκατάσταση ανωμαλιών στα γήπεδα

Ψεκασμό για ζιζάνια

Έλεγχος συστήΜατος άρδευσης

Η διενέργεια των παραπάνω εργασιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση .

Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 26/04/2017 και ώρα 14:30μμ.

Εκτίμηση δαπάνης περίπου 4.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ.

 

Η προσφορά δύναται να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση (peaki@otenet.gr) ή με κατάθεση στα γραφεία που βρίσκονται στη Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18-Ι?ΑΝΝΙΝΑ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔ ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η πρόσκληση σε pdf:

ΩΜΚ3ΟΡΞΜ-50Α