Πρόσκληση για επισκευή αντλίας νερού


Img

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί :

 

Α) Τον ΣΕΜΟ ΙΩΑΝΝΗ που εδρεύει στο 7Ο χλμ Ιωαννίνων-Κονίτσης ,Ιωάννινα

Να καταθέσει προσφορά για την επισκευή αντλίας νερού:

1) Εξαγωγή αντλίας και επισκευή αυτής.

Η διενέργεια της επισκευής θα γίνει με απευθείας ανάθεση .

Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 28/03/2017 και ώρα 14:30μ.μ.

Εκτίμηση δαπάνης περίπου 350,00? πλέον ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά δύναται να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση (peaki@otenet.gr ) ή με κατάθεση στα γραφεία που βρίσκονται στη Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18-ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔ ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

6Β5ΖΟΡΞΜ-Ξ5Β