Περίληψη διακήρυξης και έγκριση τεύχους διακήρυξης για το ταρτάν του Εθνικού Σταδίου Ιωαννίνων ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ


Img

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης περ. α, παρ. 2 του άρθ.95 του Ν. 4412/2016 η εκτέλεση του έργου «ΠΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ": ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ, ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Κωδικός έργου: 2016ΣΕ01600053) προϋπολογισμού μελέτης 535.849,12? με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (24%) 128.603,79?.

 

Όλη η περίληψη διακήρυξης βρίσκεται εδώ:

7ΥΩ64653Π4-Ξ2Α ZΩΣΙΜΑΔΕΣ 1

Η έγκριση τεύχους δημοπράτησης βρίσκεται εδώ:

6ΖΝΨ4653Π4-5ΗΛ ZΩΣΙΜΑΔΕΣ 2