Περίληψη διακήρυξης και έγκριση τεύχους διακήρυξης για το ταρτάν του Εθνικού Σταδίου Ιωαννίνων ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ

Περίληψη διακήρυξης και έγκριση τεύχους διακήρυξης για το ταρτάν του Εθνικού Σταδίου Ιωαννίνων ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ


Img


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης περ. α, παρ. 2 του άρθ.95 του Ν. 4412/2016 η εκτέλεση του έργου «ΠΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ": ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ, ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Κωδικός έργου: 2016ΣΕ01600053) προϋπολογισμού μελέτης 535.849,12? με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (24%) 128.603,79?.

 

Όλη η περίληψη διακήρυξης βρίσκεται εδώ:

7ΥΩ64653Π4-Ξ2Α ZΩΣΙΜΑΔΕΣ 1

Η έγκριση τεύχους δημοπράτησης βρίσκεται εδώ:

6ΖΝΨ4653Π4-5ΗΛ ZΩΣΙΜΑΔΕΣ 2