Περιφερειακή Μαθητιάδα Ηπείρου 15-5-2017 09:00 ΠΕΑΚΙ

Περιφερειακή Μαθητιάδα Ηπείρου

15-5-2017 09:00

ΠΕΑΚΙ

09:00 - 10:30               Τελετή Έναρξης Μαθητιάδας

10:30 -16:00                Αθλήματα, Πολιτιστικές Δράσεις