Παρεμβάσεις αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου


Img

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται μια σημαντική παρέμβαση στην εγκατάσταση του κλειστού γυμναστηρίου. Μετά και την τοποθέτηση του καινούργιου πίνακα όλες οι καλωδιώσεις του γυμναστηρίου τοποθετήθηκαν σε ειδικά κανάλια ενώ για πρώτη φορά από τη λειτουργία της εγκατάστασης τοποθετήθηκε μόνιμη ηχητική εγκατάσταση που καλύπτει τον αγωνιστικό χώρο, τις κερκίδες αλλά και τον εξωτερικό χώρο του κλειστού γυμναστηρίου. Αναβαθμίζεται σημαντικά η ασφάλεια της εγκατάστασης αλλά και συνολική λειτουργία της. Πλέον η εγκατάσταση μπορεί αυτόνομα να υποστηρίξει σειρά αθλητικών εκδηλώσεων και όχι μόνο.