Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σάββατο 23/09/17 16:30

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑΣ

Σάββατο23/09/17 16:30