Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ Π.Ε.Α.Κ.Ι. ποδόσφαιρο 08/10/17 16:00

Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ Π.Ε.Α.Κ.Ι. ποδόσφαιρο 08/10/17 16:00


Img


Β' ερασιτεχνικό

Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
Π.Ε.Α.Κ.Ι.
Κυριακή
08/10/17
16:00