Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας Προπονητικές συναντήσεις και δραστηριότητες 10.00-12.00, 16.00-18.00 Κολυμβητήριο Λιμνοπούλας

Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας

Προπονητικές συναντήσεις και δραστηριότητες

10.00-12.00, 16.00-18.00

Κολυμβητήριο Λιμνοπούλας