Κολυμβητική ημερίδα ορίων-προαγωνιστικών 9-12 ετών

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 9-10-11-12 ΕΤΩΝ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΪ 29/01/2017 και ώρα 10:30 π.μ. προθέρμανση-11:30 π.μ. έναρξη αγώνων.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 29/01/2017 και ώρα 16:30 προθέρμανση ? 17:30 έναρξη αγώνων.