Επίσημη ημερίδα της ΚΟΕ Σάββατο 19/1 11.30- 14.30 18.00 - 21.00


Img

Επίσημη ημερίδα της ΚΟΕ ορίων αγωνιστικών ? προαγωνιστικών κατηγοριών. Σάββατο 19/1 11.30- 14.30 18.00 - 21.00