Δημοτικοί Υπάλληλοι-Επαγγελματίες Υγείας (A1) Εργασιακό μπάσκετ Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020: Λιμνοπούλα 22:40

Εργασιακό μπάσκετ

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020:

Λιμνοπούλα 22:40

Δημοτικοί Υπάλληλοι-Επαγγελματίες Υγείας (A1)