Αποτελέσματα της πρόσκλησης για φύλακες-ναυαγοσώστες (με διόρθωση)


Img

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα (πρακτικά κ.λπ.) και οι πίνακες κατάταξης της πρόσκλησης για πρόσληψη εποχικού προσωπικού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΕΠ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΟΧ 2Α-2018

7Μ2ΧΟΡΞΜ-ΣΦΑ(2) (ορθή επανάληψη)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΟΧ 1-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΦΥΛΑΚΕΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 2018

ΑΣΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΦΥΛΑΚΕΣ

ΑΣΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ