Απαραίτητα δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΚΑΡΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

 

  • Ιατρική γνωμάτευση από ειδικό παθολόγο ή καρδιολόγο, ότι είναι υγιής και ικανός για  άθληση και ότι δεν πάσχει από δερματικό νόσημα.
  • Φωτογραφία
  • Φ/Α ταυτότητας ή διαβατηρίου και για αλλοδαπούς Φ/Α πράσινης κάρτας.
  • ΑΜΚΑ

Το ΠΕΑΚΙ μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών, εκδίδει προσωπική κάρτα για τον αθλητή που πρέπει να την φέρει υποχρεωτικά μαζί του κάθε φορά για την είσοδο στην εγκατάσταση. Το Δελτίο εισόδου-κάρτα αθλητή παραδίδεται κάθε φορά κατά την είσοδο στην γραμμτεία του κολυμβητηρίου.