Ανοιχτές και ασφαλείς όλες οι εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ

Μετά απο αυτοψία των εγκαταστάσεων απο ειδικά τεχνικα κλιμάκια δεν διαπιστωθηκε το παραμικρό πρόβλημα και οι εγκαταστάσεις ειναι ήδη ανοιχτές και ελεύθερες προς χρηση για τους αθλητές και το κοινο.