Δικαίωμα στην άθληση ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ.

Το ΠΕΑΚΙ φροντίζει ώστε οι εγκαταστάσεις να πληρούν όσο το δυνατόν όλες τις προϋποθέσεις εκείνες για να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών/αθλητών με αναπηρία. Οι εγκαταστάσεις υπολείπονται των αναγκαίων μέσων πρόσβασης για ΑΜΕΑ κυρίως λόγω της παλαιότητας τους. Για την Ε.Δ. η πρόσβαση όλων των αθλητών αποτελεί προτεραιότητα για αυτό μην διστάζετε να έρχεστε άμεσα σε επαφή με το ΠΕΑΚΙ για να βρίσκονται από κοινού λύσεις. Βήμα βήμα οι εγκαταστάσεις βελτιώνονται με σκοπό σύντομα να είναι όλες πλήρως προσβάσιμες τόσο για τους αθλητές όσο και για κοινό ΑΜΕΑ.